Solo Exhibistion

Benaki Museum, Athen (GR) 2020

 

 

Photo: Leonidas Kourgiantakis,

Benaki Museum

PIREOS 138 - Poster

138 Pireos & Andronikou St.

GR - Athens

About Preparing for the Beach:

Interview